SinhalaSriLankaEnglish (UK)

ජෛව හායනයට ලක්වන භාණ්ඩ හා පොලිතින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් ලියාපදිංචි කිරිම

 

1.ජෛව හායනයට ලක්වන භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් හා ආනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම

 

2. පොලිතින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් ලියාපදිංචි කිරිම

Wednesday, 21 October 2020 09:50 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

ech1981ecnf

infoacttam

oilP

weerawilatam

isoy

 airwaterIndex

NEA202122

eiacom

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7