Tamil-SriLankaEnglish (UK)

දැන්වීම

sa1sa2sa3

ජනාධිපති සම්මාන උළෙල - 2016

A - සමාජ සංස්කෘතික අංශය 

ඇගයීම් ක්ෂේත්‍ර


i. පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා කටයුතු කරන පුද්ගලයන්. (අයදුම්කරු විසින්ම සකස් කරගත් අයදුම්පතක් භාවිතා කළයුතු අතර, අයදුම්කරු විසින්ම හෝ වෙනත් අයෙකුට, සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් නම් යෝජනා කරමින් අයදුම්කළ හැකිය. අයදුම්පත සමඟ සිය මෙහෙවරට අදාළ තොරතුරු ඉදිරිපත් කළයුතුය.)


ii. පරිසර හිතකාමී මට්ටමෙන් පවත්වාගෙන යන හොඳම රාජ්‍ය ආයතන


iii. පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා කටයුතු කරන හොඳම රාජ්‍ය නොවන පරිසර සංවිධාන


iv. පරිසර හිතකාමී නව නිර්මාණකරුවන්


v. පරිසර හිතකාමී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්


vi. පරිසර හිතකාමී ගොවිපොළ


vii. ගුවන් විදුලි ක්ෂේත්‍රය (හොඳම ගවේෂණාත්මක පාරිසරික ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය, හොඳම පාරිසරික වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සහ හොඳම පාරිසරික සන්නිවේදක)


viii. රූපවාහිනී ක්ෂේත්‍රය (හොඳම ගවේෂණාත්මක පාරිසරික ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය, හොඳම පාරිසරික වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සහ හොඳම පාරිසරික සන්නිවේදක)


ix. පුවත්පත් ක්ෂේත්‍රය (හොඳම ගවේෂණාත්මක පාරිසරික ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය, හොඳම පාරිසරික විශේෂාංග වාර්තාකරණය සහ පරිසර සංරක්ෂණය උදෙසා මහජන සහභාගීත්වයට සහ සංවාදයට කැපවෙන හොඳම පරිසර හිතකාමී පුවත්පත)


x. හොඳම ගීතය - පරිසර සංරක්ෂණ පණිවිඩය රැගත් හොඳම ගායනය/ ගී පද රචනය/ තනුව හා සංගීත නිර්මාණය


xi. හොඳම පාරිසරික නවකතාව හා කෙටිකතාව

 

B - කර්මාන්ත, ව්‍යාපාර හා ආයතන අංශය (මෙම අංශයේ සම්මාන ප්‍රදානය 2011 වසරේ සිට වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක කරන අතර, මෙවර 2015 වසර තුළ අදාල විෂය ඔස්සේ සිදුකරන ලද විශිෂ්ට මෙහෙවර වෙනුවෙන් ජාතික හරිත සම්මාන ප්‍රදානය සිදුකෙරේ.)

ඇගයීම් ක්ෂේත්‍ර


i. රසායනික නිෂ්පාදන/ කර්මාන්ත


ii. රෙදිපිළි සැකසුම් කර්මාන්ත


iii. සත්ත්ව ගොවිපල කර්මාන්ත


iv. නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත


v. ආහාරපාන නිෂ්පාදන කර්මාන්ත


vi. අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කර්මාන්ත

 

vii. හෝටල් කර්මාන්ත


viii. ආරෝග්‍යශාලා සහ ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත


ix. ලෝහ හා ඛණිජ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත


x. රබර් හා රබර් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත


xi. පළාත් පාලන ආයතනවල ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කසල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති


xii. පාසල්

 

xii. සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතයෙන් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට වාණිජ පරමාර්ථයෙන් විදුලිය ලබාදෙන ව්‍යාපෘති.

 

කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති           සූර්‍ය විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති         සුලං විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති

  

 

• අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍ර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලය, පළාත් කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් කාර්යාල මඟින් හා පහත වෙබ් අඩවි මඟින්ද 2016.01.26 දින සිට ලබාගත හැක. www.cea.lk/ www.srilankanext.lk


• තරඟ කොන්දේසිවලට අදාලව නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර අදාල ලියකියවිලි පිටපත් හා තහවුරු ලේඛන සමඟ 2016.02.29 දිනට පෙර සභාපති, තේරීම් කමිටුව, ජනාධිපති හරිත සම්මාන - 2016, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට යොමුකළ යුතුය. ලියුම්කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙලවරේ අයදුම් කරනු ලබන “ක්ෂේත්‍රය/ කාණ්ඩයˮ සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ.


• සිංහල, දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි යන ඕනෑම භාෂා මාධ්‍යයකින් අයදුම්කළ හැකිය.


• ජාතික හරිත සම්මාන 2013/ 2014 සහ 2015 හි රන් සම්මානලාභීන් මෙම වර්ෂය සඳහා අයදුම්කිරීමට සුදුසුකම් නොලබනු ඇත.


• විෂය ප්‍රවීණ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් මඟින් සම්මානලාභීන් තෝරාගැනෙන අතර, පරිසර සම්මාන හා ත්‍යාග ප්‍රදානය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2016 ලෝක පරිසර දින සැමරුමට සමගාමීව පැවැත්වෙන ජාතික උත්සවයේදී සිදුකිරීමට නියමිතය.

 

සභාපති

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

What is E-Waste?

 E wasteban

E – Waste is a popular, informal name for electronic products that have come to the end of their “useful life” Computers, Televisions, Mobile Phones, Calculators, Stereos, Copiers, Electronic toys and Fax machines are common electronic products.

 

Considering the environmental consequences of improper management of waste electrical and electronic Equipment (E- Waste), it is urgent requirement to direct these to existing systematic management mechanisms.

 

Central Environmental Authority as the regulatory arm for the environmental management in the country has declared a week for “National Waste Electrical and Electronic Equipment Management” from 27th May to 2nd June 2014.

 

Main event on signing memorandum of understanding with partner companies for safe collection and disposal of E-Waste will be held on 26th May 2014 at BMICH Mihilaka Medura.

 

Within the E-Waste management week following programmers have been lined up,

 

Integrated Strategic Environmental Assessment for the Northern Province

With the liberation of the Northern Province in May 2009, the Central Environmental Authority in collaboration with the Disaster Management Center and with the technical assistance of the UNDP initiated actions to carry out an Integrated Strategic Environmental Assessment (ISEA) for the Northern Province. The SEA was integrated with the Disaster Risk Assessment in order to enhance the integration of environmental and disaster risk concerns in the policy planning process.

The main purpose of this study is the acceleration of development in the Northern Province through the identification of freely available lands for development purposes as well as resource requirements for development, while providing a framework to protect environmentally & culturally sensitive areas in the Northern Province.

Although the ISEA for the Northern Province was completed in 2012, the report was reviewed again and finalized in the latter part of the 2014. The information gathered from stakeholder agencies provided a frame work to identify the sensitive areas and the disaster prone areas where development should be restricted or properly managed. After taking out the most sensitive forests, wildlife, marine, coastal and archaeological areas, areas suitable for development activities were identified and mapped. The opportunity map developed, provides space for industrial, agricultural, housing, ecotourism and other economic development activities and provision of services.

The report also includes the major recommendations of all stakeholder agencies involved in the study to be implemented in the Northern Province.

ISEA Report and the Map Atlas of the study are available for download.

රැකියා අවස්ථා

Please come back soon.

ceahotline

infoactsin

oilP

polys

bios

weerawilasin

 

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
ලෝක තෙත්බිම් දිනය - 2021 2021 ලෝක තෙත්බිම් දිනය,වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා... තවදුරටත් කියවන්න
සිසු තුරු උදාන රුක් රෝපණ වැඩසටහන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති එස්. අමරසිංහ මහතාගේ... තවදුරටත් කියවන්න
මල් මාලා නිෂ්පාදනකරුවන් සඳහා වූ විශේෂ වැඩමුළුව. පරිසර හිතකාමී මල්මාලා නිෂ්පාදනය සඳහා කතරගම ප්‍රදේශයේ... තවදුරටත් කියවන්න