SinhalaSriLankaEnglish (UK)

SAICM கருத்திட்டம்

உலக சுகாதார அமைப்பின் “சர்வதேச இரசாயன முகாமைத்துவத்திற்கான திறமுறை அணுகுமுறையின் நிதி உதவியின் கீழ்” இலங்கையில் இரசாயனங்களின் முகாமைத்துவத்திற்கான சிறந்த செயல்திட்டம் தயார் நிலை மற்றும் இலங்கையின் தேசிய இரசாயன விபரக்குறிப்பு இற்றைப்படுத்துதல் பற்றிய விசேட கருத்திட்டம் தற்போது செயற்பாட்டில் உள்ளது. கருத்திட்டத்தின் நோக்கம் யாதெனில் இலங்கையில் தேசிய இரசாயண விபரக்குறிப்பை இற்றைப்படுத்துவதும் இரசாயனங்களின் சிறந்த முகாமைத்துவத்திற்கான தேசிய அமுலாக்கல் திட்டமொன்றை தயார்படுத்துவதுமாகும்.

Friday, 25 April 2014 07:58 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

infoacttam

oilP

ReEBwaste

weerawilatam

 

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Reading of Stamps To give a broad knowledge and idea about the story on the... மேலும் வாசிக்க