Tamil-SriLankaEnglish (UK)

පරිසර නියමුවන්ගේ ඉන්දීය සංචාරය - 2019

පරිසර නියමු ජාතික වැඩසටහනේ 5 වන පදක්කම වන ජනාධිපති පදක්කම ලබා ගනිමින් ඉහළම කුසලතා දැක් වු පරිසර නියමුවන් සඳහා  දැනට වසර හතරක්  තිස්සේ  විදෙස් පාරිසරික අත්දැකීම් විඳ ගැනීමේ අවස්ථාව මධ්යුම පරිසර අධිකාරිය විසින් සලසා ඇත. ඒ අනුව 2018 වර්ෂයේ ජනාධිපති පදක්කමින් පිදුම් ලැබු පරිසර නියමුවන් 83 දෙනෙකු අතරින් 48 දෙනෙකු සඳහා ඉන්දියාවේ දින 06ක සංචාරයක නිරත වීමේ අවස්ථාව උදා විය.  පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 15 දින සිට 21 වන දින දක්වා ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි නගරයේ පිහිටි විද්යාව හා පාරිසරික මධ්යගස්ථානයේ හා රාජස්ථානේ පිහිටා ඇති අජිත් අගාවල් පාරිසරික පුහුණු මධ්යයස්ථානයත් කේන්ද්රය ගත කර ගනිමින් මෙම පාරිසරික අත්දැකීම් විඳ ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන ලදී.


තිරසර සංවර්ධනයක්  පිළිබඳව ගෝලීය වශයෙන් කථිකාවතක් ගොඩනැගී ඇති වර්ථමානයේ එම සංකල්ප‍යේ ප්රාපයෝගික භාවිතය යථාර්ථයක් කරනුයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඉන්දීය අත්දැකීම් පරිසර නියමුවන් වෙත ලබා දීම ඉතා ඵලදායී වුවකි. මුළුමනින්ම හරිත සංකල්පය මත ගොඩනංවන ලද “නිම්රානා විශ්වවිද්යාීලයේ” කරන ලද සංචාරය පරිසර නියමුවන් ට ඉතා ඵලදායී අත්දැකිමක් විය. විදුලි පංකා හෝ වායු සමන යන්ත්රා හෝ නොමැතිව විශ්වවිද්යාරලයේ ගොඩනැගිලි අභ්ය්න්තරයේ සිසිලන පද්ධතිය ක්රි යාත්මක කරන ආකාරය මුළුමනින්ම පරිසර හිතකාමි අත්දැකීමක් විය. දැඩි කැපවීමෙන්  ගොඩනඟන ලද වන තීරයක් සමීපයෙන් එන සුළං ප්රිවාහයේ වායු ධාරා ක්රකමවත් ආකාරයෙන් පොළව අභ්යතන්තරයට රැගෙන, නළ මාර්ගයක් ඔස්සේ ගොඩනැගිලි අභයන්තරයට ලබා ගනිමින් සිසිලන පද්ධතිය ක්රියයාත්මක කෙරේ. භුමියට සිදුවිය හැකි හානි පාලනය කරමින් ගස් පිහිටි ස්ථානයේ ම තිබෙන්නට හැර ගොඩනැගිලි නිමවා ඇති අතර සූර්යා ලෝකය මඟින් ගොඩනැගිලි අභ්යහන්තරයට අවශ්ය් ආලෝකය සම්පාදනය කර ඇත. නීම්රානා විශ්වවිද්යානලයේ කරන ලද පරිසර නියමු සංචාරය සිහිගන්වමින් පැළ රෝපණ වැඩසටහනකටද සහභාගීවිමේ අවස්ථාව උදා විය. මීට සමගාමිව මෙම සංචාරය තුළ දී රාජස්ථාන් ප්රටදේශයේ සායනික අපද්රයව්යම හෙවත් රෝහල් අපද්රතව්යඩ කළමනාකරණය සඳහා පිහිටුවා ඇති අධි උෂ්ණත්වයෙන් ක්රිනයාත්මක උඳුන් නිරික්ෂණයත් සමඟින් පරිසර හිතකාමි අයුරින් පවත්වාගෙන යන සත්ව ගොවිපලක් නිරික්ෂණය කිරිමට පරිසර  නියමුවන්ට අවස්ථාව සැලසිනි.


    දිනකට ලක්ෂ 32ක  ජනතාවකට ප්රරවාහන පහසුකම් සපයන නවදිල්ලි නුවර ක්රි යාත්මක මෙට්රොල ට්රේනල් හෙවත් ඉලෙක්ට්රොරනික දුම්රිය සේවාව නිරික්ෂණය කිරිමේ හා එවැනි දුම්රියක පොළව යටින් කිලෝමිටර් 20ක පමණ දුරක් ගමන් කිරිමේ නවමු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකි විය. මෙම දුම්රිය පොළව යටින්, පොළව මතුපිට හා පොළව මතු පිටින් ඉදි කරන ලද පාළම් මතින් ආදී වශයෙන් ආකාර 03කින් ගමන් කරනු ලබයි. ඉලෙක්ට්රෝොනික බලශක්ති මත පදනම්ව  ඇති මෙම දුම්රිය මඟින් කිසි පරිසර දුෂණයක් සිදු නොවන අතර නවදිල්ලි නගරයේ මේ වන විට ඉතා ජනප්රි ය ප්ර වාහන මාර්ගයක් බවට මෙට්රොස ට්රේවල් දුම්රිය පත් වී ඇත.
 “ පර්යාවරන් බවන් ” නම් වූ අති සුවිශේෂි පරිසර හිතකාමි ගොඩනැගිල්ල තුළ ඉන්දියානු පරිසර අමාත්යාං්ශය පිහිටා ඇති අතර පරිසර නියමුවන්ගේ ඉන්දීය සංචාරය අවසන් කරන ලද්දේ පර්යාවරන් බවන්  නම්වු ගොඩනැගිල්ල නිරික්ෂණය කිරිමෙනී. ඉතා විශාල ගොඩනැගිල්ලක් වු ඊට අවශ්ය  බල ශක්තිය 100%ක්ම සපුරා ගන්නා ලද්දේ සූර්ය බලශක්තිය මඟිනි. අපද්රදව්යඅ ජනනයක් නැත. අපද්ර ව්ය  වලින් තොර කලාපයක් ලෙසින් පරිසර අමාත්යාංකශය පවත්වාගෙන යනු ලබයි. ස්වභාවිකව හමා එන වායු ධාරා   ගොඩනැගිලි අභ්ය්න්තර සිසිලන පද්ධතිය සඳහා භාවිතා කරයි. වායු සමන යන්ත්රා හෝ විදුලි පංකා භාවිතය ඉතා අවම කර ඇත.
මෙවැනී සුවිශේෂී පරිසර අත්දැකීම් ලැබු පරිසර නියමුවන් සඳහා සහතිකපත් ප්ර‍දානය කරනු ලැබූයේ නව දිල්ලි නුවර පිහිටි විද්යා  හා පරිසර මධ්යපස්ථානයේ දීය. පරිසර හිතකාමි ක්රි්යාකාරකම්වලින් යුත් ඉන්දියානු අත්දැකිම් ලැබු පරිසර නියමුවන්, ගුරු මහත්ම මහත්මීන්, විදුහල්පතිවරුන් සමගින් පරිසර අධිකාරීයේ  නිළධාරින් ඇතුළු 64 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම 2019.09.21 දින හරිත පරිසර සංකල්පයේ  ප්රාියෝගික දැනුම් සම්භාරයත් සමගින් ඉන්දියානු සංචාරය නිමා කරන ලදි.

 20190916 10224820190920 094342IMG 20190916 104033IMG 20190916 104957IMG 20190917 112758IMG 20190917 154601IMG 20190917 161847IMG 20190920 133628IMG 20190930 0001

Wednesday, 02 October 2019 04:43 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

infoactsin

wetQ

oilP

polys

bios

weerawilasin

 

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රුක් රෝපණයක්... ඉහළ යන වායු දූෂණය හමුවේ ඊට පිළියමක් ලෙසිනුත් පාරිසරික... තවදුරටත් කියවන්න
“ක්‍රීඩා තරඟ වලදී පරිසර ආරක්ෂණය” නේවාසික වැඩසටහන ජාතික ඔලිම්පික්  ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ හා දකුණු... තවදුරටත් කියවන්න