Tamil-SriLankaEnglish (UK)

පාසල් පුස්තකාල තුල පරිසර තොරතුරු අංශය සංවර්ධනය කිරීම

පරිසර සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සඳහා පරිසර අධ්‍යපනය ශක්තිමත් කිරීමේදී පාසල් ප්‍රජාවගේ ක්‍රියාකාරී සහයෝගය ලබා ගැනීම අතිශයින් වැදගත් වේ. මේ අරමුණ සාක්ෂාත් කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් පාසල් පද්ධතිය තුල පරිසර නියමු වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම පරිසර නියමු වැඩසටහනට සමගාමීව පාසල් පුස්තකාල තුල පාරිසරික තොරතුරු අංශය සංවර්ධනයට ප්‍රධාන ස්ථානයක් හිමිවී ඇත.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පරිසර අධ්‍යපන හා දැනුවත් කිරීමේ අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන, පරිසර නියමු වැඩසටහනේ 2015 – 2019 වසර සඳහා වන 05 අවුරුදු සැලැස්ම යටතේ ජාතික පාරිසරික තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය විසින් දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික්ක 25 හි පාසල් පුස්තකාලවල පරිසර අංශය සංවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් දියත් කර ඇත.
එම ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව 2016 වසරේදී මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මඩකලපුව, හම්බන්තොට, රත්නපුර, මහනුවර හා පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් පාසැල් තෝරා ගැනීම වසර මුලදී සිට ක්‍රියාත්මක විය. මෙම පාසැල් තෝරා ගැනීමේ මුලික නිර්නායකයන් වූයේ දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු පහසුකම් සහිත පාසැල් පුස්තකාලයක් තිබිම හා පරිසර නියමු වැඩසටහන ඉතාමත් ක්‍රියාශීලීව පවත්වාගෙන යාමයි.
ඒ අනුව 2016 වසරේ පරිසර පුස්තකාල සංවර්ධනය සඳහා වෙල්ලවේලි කලෙයිමන්ගල් විද්‍යාලය, අඹගහහේන මහා විද්‍යාලය, සුමන සමන් මහා විද්‍යාලය, දිප්පිටිය ද්විතියීක පාසල සහ මදුරක්කුලිය ආදර්ශ මහා විද්‍යාලය යන පාසැල් තෝරා ගන්නා ලදි. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් එම පාසැල් පුස්තකාල 05 සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 15 ක වියදමින් පොත්පත් හා පුස්තකාල කබඩ් මිලදී ගන්නා ලදි.
එම මිලට ගත් පොත්පත් හා උපාංග බෙදා හැරීම පිළිවෙලින් 2016 ජුනි 27, ජුලි 04, ජුලි 05, ජුලි 07, හා ජුලි 22 යන දිනයන්හී උත්සවාකාරයෙන් සිදුකරන ලදි. මෙම විවෘත කිරීමේ උත්සව සඳහා අදාල පළාත් හා කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු, දිසාපතිතුමා, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිතුමා, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා, නියෝ‍ජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා (අධ්‍යා.හා දැනු.), ජ්‍යෙෂ්ඨ පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය, පළාත් කාර්යාල වල අධ්‍යක්ෂතුමන්ලා ඇතුළු වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු විය.
පාසැල් පුස්තකාල වලට පරිසරය හා ආශ්‍රිත පොත්පත් පරිත්‍යාග කිරීම මගින් පාසැල් සිසුන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරිම, නව පොත පත කෙරෙහි ඔවුන්ගේ ඇල්ම හා කියවීමේ රුචිය ඇති කිරිම තුලින්, දැයට පරිසර හිතකාමී දරු පරපුරක් දායාද කිරීමේ මහඟු අරමුණින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මෙ‍ම පරිසර පුස්තකාල ව්‍යාපෘතිය සිදුකරනු ලබයි.

DSCN7812DSCN7984IMG 5442IMG 5466IMG 5485IMG 5537IMG 5561IMG 5582IMG 6931

Monday, 09 July 2018 04:19 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

infoactsin

g-gif-update

greenbanner2018-sin

katupol11

polythene sin

ecosin

addsin

ngobannersinhala

  ReEBwaste

 epa sinhala

weerawilasin

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
කසළ කළමනාකරණය තුළින් ඩෙංගු වැළැක්වීම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන වර්තමානයේදී ශ්රීළ ලංකාව තුළ ඩෙංගු රෝගය පාරිසරික, සෞඛ්යත... තවදුරටත් කියවන්න
ලෝක පරිසර දින සැමරුම - 2018 කොළඹ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන මෙවර ජගත් පරිසර දින සැමරුම ජාතික උත්සවය කෑගල්ල නිදහස්... තවදුරටත් කියවන්න
සෞඛ්‍යය පහසුකම් සපයන ආයතනයන්හි සායනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය ජාතික පාරිසරික පනතේ, 23 “අ “වගන්තියයටතේ අතිවිශේෂ ගැසට්... තවදුරටත් කියවන්න
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නව සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරුන් පත් කෙරේ…. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කාර්යභාරය තවදුරටත් පුළුල් ව හා... තවදුරටත් කියවන්න
පාසල් පුස්තකාල තුල පරිසර තොරතුරු අංශය සංවර්ධනය කිරීම පරිසර සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සඳහා පරිසර අධ්‍යපනය ශක්තිමත්... තවදුරටත් කියවන්න
තහනම් පොලීතීන් වැටලීම් දිවයින පුරා........ පසුගිය 2017 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස පළමු වනදා පටන්... තවදුරටත් කියවන්න
පරිසර නිලධාරීන් සඳහා දෙදින වැඩමුළුවක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලයේ පරිසර... තවදුරටත් කියවන්න
විද්‍යාපීඨ ගුරුවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් පරිසර හිතකාමී පුරවැසියන් පිරිසක් අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ... තවදුරටත් කියවන්න
තහනම් පොලිතින් විශාල තොගයක් ග්‍රෑන්ඩ්පාස්හි දී අත්අඩංගුවට. නීතියෙන් තහනම් කර ඇති පරිසරයට හානිදායක පොලිතීන් තවදුරටත්... තවදුරටත් කියවන්න
තහනම් පොලිතින් තොගයක් පීපල්ස් පාර්ක් හි දී අත්අඩංගුවට. නීතියෙන් තහනම් කර ඇති පරිසරයට හානිදායක පොලිතීන් තවදුරටත්... තවදුරටත් කියවන්න