Tamil-SriLankaEnglish (UK)

ලෝක පරිසර දින සැමරුම සහ ආපදාවට ලක් වූ ප්‍රදේශයේ පරිසර පවිත්‍රතා වැඩසටහන

පසුගිය මැයි මස 26 දා මෙරට ප්‍රදේශ ගණනාවක බලපෑ හදිසි ගංවතුර හා නායයෑම් ආපදාව හේතු කොට ගෙන, ගරු පරිසර අමාත්‍යතුමන් වශ්‍යෙයන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් විසින් පැවැත්විමට නියමිතව තිබූ 2017 ලෝක පරිසර දින සැමරුම් ජාතික උත්සවය අවලංගු කරන ලදි. මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින සියළුම ආයතන, හමුදා කණ්ඩායම්, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් මෙන්ම විවිධ වූ ප්‍රජා කණ්ඩායම් සමඟ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් ඇතුළු දේශපාලන නායකයින් හා නිලධාරීන් ද බුලත්සිංහල, යටගම්පිටිය ප්‍රදේශයේ ජීවිත හා දේපල හානි විශාල වශයෙන් ඇතීවූ ස්ථානයන්හි පරිසර පවිත්‍ර කිරීමේ ශ්‍රමදානය පවත්වන ලදී.
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය ඒකාබද්ධව සංවිධන කරන ලද මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම ලෝක පරිසර දිනය යෙදී තිබූ ජූනි 05 වන දා සිදු කිරීම් ද විශේෂත්වයක් ගත්තේය.  මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරීන් සමඟ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සිසු සිසුවියන් කණ්ඩායමක් ද එම ප්‍රදේශය පවිත්‍ර කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වීමද විශේෂත්වයක් විය.
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධර්මසිරි මහතා සමඟ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මාපා පතිරණ යන මහත්වරුන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ මෙම වැඩසටහන සඳහා පීඩාවට පත් වූ ජනතාව ඇතුළු ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේන් සුවිශේෂි සහයෝගයක් ලැබීමත් විශේෂත්වයක් විය. මෙහිදී බුලත්සිංහල, යටගම්පිටිය, නාගහදොළ, නිග්ගහ, ගල්කැටිය, මෝල්කාව, ඉංගිරිය, කැකුලලිය පන්සල, පාහියන්ගල ආදී ස්ථාන ආශ්‍රිතව පරිසර පවිත්‍ර කිරීම සිදු වූ අතර මෙවැනි ස්වභාවික ආපදාවන් හමුවේ අසරණ තත්ත්වයන්ට පත්වන අපේම ජනතාවට පිහිටවීම සඳහා උපරිමයෙන් පියවර ගන්නා බවත්, මෙවැනි ආපදාවන් මඟින් ඉදිරීයේදී ඇති වීමට හැකි හානිදායක බලපෑම් අවම කිරිමට සියලු දෙනාම කැපවිය යුතු බවත් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධර්මසිරි මහතා මෙහිදී පැවසීය.

1

2

3

4

5

6

7

14

10

11

12

15

16

 

Wednesday, 21 June 2017 04:00 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

infoactsin

polythene sin

ecosin

polythene copy sin

FB Banner Stop-01

addsin

envposter-sin

ngobannersinhala

  ReEBwaste

epayment

weerawilasin

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
“තිරසර ලංකා “ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සාර්ථකව නිම විය තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා වත්මන් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන... තවදුරටත් කියවන්න
සනීපාරක්ෂක කසල පිරවුම් හතරක් 2020 දී කොරියානු රජයේ ආධාර යටතේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් කසල... තවදුරටත් කියවන්න
ජගත් පරිසර දිනය - 2017 1972 දී පැවතී එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවේ දී ජගත් පරිසර දිනය... තවදුරටත් කියවන්න
තිරසර පාසල් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ජනාධිපති ලේකම්... තවදුරටත් කියවන්න
“පිවිතුරු පිරිසරය පූජනීයයි” පොසොන් පාරිසරික සත්කාරය - 2017 මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සමඟ අනුරාධපුර මහ නගර සභාව ඇතුළු... තවදුරටත් කියවන්න
ලෝක පරිසර දිනය - 2017 බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන 2017 ලෝක පරිසර දින සැමරුම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය... තවදුරටත් කියවන්න
Presidential Environmental Awards – 2017 The ceremony “Presidential Environmental Awards – 2017”... තවදුරටත් කියවන්න
Awareness Program on Solid Waste Management “Pilisaru” Project of the CEA collaborates with the North... තවදුරටත් කියවන්න
පරිසර අධිකාරියේ නව පරිසර නිලධාරීන් සඳහා දින 06ක පුහුණු වැඩසටහනක් නව පරිසර නිලධාරීන් සඳහා පරිසර අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය... තවදුරටත් කියවන්න