Tamil-SriLankaEnglish (UK)

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන - 2018

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන - 2018
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ සංකල්පයකට අනුව, පරිසර හිතකාමී වු හරිතවත් රටක් අනාගත ශ්‍රී ලාංකීය දරු පරපුරට උරුම කරලීම උදෙසා මේ වනවිට ජාතික මට්ටමේ වැඩ සටහන් කීපයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. පොදු ජන සමාජය දැනුවත් කරමින් ඔවුන්ගේ සක්‍රීය දායකත්වය ඒ සඳහා ලබා ගනිමින් නීල හරිත යුගයක් ගොඩනැංවීම ශ්‍රී ලංකා රජයේ පරම අභිලාෂයයි. මේ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත ඉලක්කගත වැඩසටහන් ගණනාවක් සංවිධානය කර ඇති අතර, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උළෙල මේ අතරින් සුවිශේෂී වැඩසටහනකි.

පරිසර විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළව විශිෂ්ඨ මෙහෙවරක් සිදුකළ ආයතන, සංවිධාන, පුද්ගලයන්,ජනමාධ්‍යවේදීන් හා කර්මාන්ත ක්‍රියාවලි ඇගයීමකට ලක්කර ඔවුනට රාජ්‍ය ගෞරවය ලබාදී සිදුකරන ලද මෙහෙවර තව තවත් දිරිගැන්වීමත්, පරිසර සංරක්ෂණය හා තිරසාර සංවර්ධනය උදෙසා පොදුජන උද්යෝගය හා ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය ගොඩනැංවීමත්, සමාජය සංවිධානය කිරීමත්අරමුණු කොට ගෙන ජනාධිපති පරිසර සම්මාන වැඩසටහන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ට, ආයතනවලට, සංවිධානවලට, පාරිසරික ජනමාධ්‍යවේදීන්ට,කර්මාන්ත / ක්‍රියාවලි වලට ජනාධිපති පරිසරසම්මාන උ‍ළෙලෙහි පහත අංශයන් සහ ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

A:  සමාජ, සංස්කෘතික හා ආයතනඅංශය
ක්ෂේත්‍ර : 1-6
1    පාසල්
2    පළාත් පාලන ආයතන වල ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති
3.   පරිසර හිතකාමී රාජ්‍ය ආයතන

4 පරිසර ක්ෂේත්‍රය සඳහා විශිෂ්ඨ දායකත්වයක් සැපයු පුද්ගලයින් (අයදුම්කරු විසින්ම සකස් කර ගත් අයදුම්පතක් භාවිතා කළයුතු අතර, අයදුම්කරු විසින්ම හෝ වෙනත් අයකුට සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයකු වෙනුවෙන් නාම යෝජනා කරමින් අයදුම් කළහැකිය. අයදුම්පත සමඟ සිය මෙහෙවරට ( 2017 වර්ෂය තුළ) අදාල තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

5 පරිසර සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය සපයන හොඳම ජාතික මට්ටමේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය

6 ජනමාධ්‍යවේදී:
i. ගවේෂණාත්මක පාරිසරික වාර්තාකරණය - සිංහල/දමිළ/ඉංග්‍රීසී ( 2017 වර්ෂය තුළ) - මුද්‍රිත මාධ්‍ය
ii. ගවේෂණාත්මක පාරිසරික වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය- සිංහල/දමිළ/ඉංග්‍රීසී ( 2017 වර්ෂය තුළ) - ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය
iii. ගවේෂණාත්මක පාරිසරික වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය- සිංහල/දමිළ/ඉංග්‍රීසී ( 2017 වර්ෂය තුළ) - රූපවාහිනි මාධ්‍ය

 

B: කර්මාන්ත හා ව්‍යාපාර අංශය

ක්ෂේත්‍ර : 1 - 13

1    ඝන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කර්මාන්ත
2    රසායනික නිෂ්පාදන කර්මාන්ත
3    වාහන සේවා ස්ථාන
4    ආහාර පාන නිෂ්පාදන කර්මාන්ත
5    හෝටල්
6    රෙදිපිළි පිරිසැකසුම් කර්මාන්ත
7    ඖෂධ නිෂ්පාදන සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත
8    ආරෝග්‍යශාලා
9    රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත
10  සත්ත්ව ගොවිපලවල්
11  නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත
12  තේ කර්මාන්ත ශාලා
13   පුනර්ජනනීය බලශක්ති  උත්පාදන ව්‍යාපෘති
                        කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි ව්‍යාපෘති
                  සූර්යවිදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති
                  සුළං විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති

 


•    ජනාධිපති පරිසර සම්මාන 2016 හෝ 2017  ජයග්‍රාහකයින්  සහ  ජාතික හරිත සම්මාන   2015, 2016 හෝ 2017 හි රන් සම්මානලාභීන් මෙම වර්ෂය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් නොලබයි.

 අදාල ඉල්ලුම් පත්‍ර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලය, පළාත් කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් කාර්යාල මඟින් හා www. cea.lk  වෙබ් අඩවිය මඟින් ද ලබාගත හැකිය.

නිසිලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර අදාල ලියකියවිලි වල පිටපත් හා තහවුරු ලේඛන සමඟ 2018.07.16 දිනට පෙර සභාපති, තේරීම් කමිටුව, ජනාධිපති පරිසර සම්මාන -2018, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, “පරිසර පියස”, 104, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට යොමු කළයුතුය.

සිංහල, දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි යන ඕනෑම භාෂා මාධ්‍යයකින් අයදුම් කළ හැකිය.

ලියුම්කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ අයදුම් කරනු ලබන අංශය සහ ක්ෂේත්‍රය සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් පත්කරනු ලබන විනිශ්චය මණ්ඩලයක් මඟින් තෝරාගන්නා ජයග්‍රාහකයින් සඳහා සම්මාන ප්‍රදානය බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත 2018 ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උළෙලේදී සිදුකිරිමට කටයුතු සලසා ඇත.

 

 වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර දුරකථන අංක 0112872419 හෝ 0112872278 අමතන්න.

සභාපති
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය.

Thursday, 14 June 2018 07:41 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

infoactsin

g-gif-update

greenbanner2018-sin

katupol11

polythene sin

ecosin

addsin

ngobannersinhala

  ReEBwaste

 epa sinhala

weerawilasin

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
කසළ කළමනාකරණය තුළින් ඩෙංගු වැළැක්වීම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන වර්තමානයේදී ශ්රීළ ලංකාව තුළ ඩෙංගු රෝගය පාරිසරික, සෞඛ්යත... තවදුරටත් කියවන්න
ලෝක පරිසර දින සැමරුම - 2018 කොළඹ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන මෙවර ජගත් පරිසර දින සැමරුම ජාතික උත්සවය කෑගල්ල නිදහස්... තවදුරටත් කියවන්න
සෞඛ්‍යය පහසුකම් සපයන ආයතනයන්හි සායනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය ජාතික පාරිසරික පනතේ, 23 “අ “වගන්තියයටතේ අතිවිශේෂ ගැසට්... තවදුරටත් කියවන්න
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නව සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරුන් පත් කෙරේ…. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කාර්යභාරය තවදුරටත් පුළුල් ව හා... තවදුරටත් කියවන්න
පාසල් පුස්තකාල තුල පරිසර තොරතුරු අංශය සංවර්ධනය කිරීම පරිසර සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සඳහා පරිසර අධ්‍යපනය ශක්තිමත්... තවදුරටත් කියවන්න
තහනම් පොලීතීන් වැටලීම් දිවයින පුරා........ පසුගිය 2017 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස පළමු වනදා පටන්... තවදුරටත් කියවන්න
පරිසර නිලධාරීන් සඳහා දෙදින වැඩමුළුවක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලයේ පරිසර... තවදුරටත් කියවන්න
විද්‍යාපීඨ ගුරුවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් පරිසර හිතකාමී පුරවැසියන් පිරිසක් අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ... තවදුරටත් කියවන්න
තහනම් පොලිතින් විශාල තොගයක් ග්‍රෑන්ඩ්පාස්හි දී අත්අඩංගුවට. නීතියෙන් තහනම් කර ඇති පරිසරයට හානිදායක පොලිතීන් තවදුරටත්... තවදුරටත් කියවන්න
තහනම් පොලිතින් තොගයක් පීපල්ස් පාර්ක් හි දී අත්අඩංගුවට. නීතියෙන් තහනම් කර ඇති පරිසරයට හානිදායක පොලිතීන් තවදුරටත්... තවදුරටත් කියවන්න